32. Kilometerstenen

Firkantet granitsten med fuglefigur i toppen og fiskefigur i bunden