12. Mindesten for befrielsen

Mindesten af granit med guldbogstaver