1. Mindesten for Thygeson

Stor sten med sort skrift