48. Mindesten for havneudvidelsen

Stor mindesten med sort skrift